Runinskrifter.net

U 409

Även känd som B 192, L 558.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C4D1E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 43.9″17° 44′ 49.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66155501609500
SWEREF99TM
xy
6615139654825
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6548256615139
GeoHash
u6se7f4umg
GeoDNA
eaagctagtaatctcgtgcttg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 39′ 18.9″17° 44′ 42.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66166311609367
SWEREF99TM
xy
6616218654679
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6546796616218
GeoHash
u6se7gct5f
GeoDNA
eaagctagtaatctcaaccgat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lövstaholm
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sigtuna museum – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: