Runinskrifter.net

U 351

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B4C8D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 9.6″18° 8′ 23.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66114901631820
SWEREF99TM
xy
6611351677188
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3385936610638
GeoHash
u6sghf349v
GeoDNA
eaagctagtccggtcggcgaga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Solsta
Socken:
Frösunda socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: