Runinskrifter.net

Vg 117

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B2D1E11F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 19′ 48.0″12° 54′ 11.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64710751330005
SWEREF99TM
xy
6467364377209
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3772096467364
GeoHash
u635vdeubh
GeoDNA
eaagcggcgacactagctctga

Lokalisering:

Placering:
På kyrkogården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Levene kyrka
Socken:
Levene socken
Härad:
Viste härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vg117 Levene kyrkogård"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1995-05-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: