Runinskrifter.net

U 815

Även känd som B 626, L 768.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Finkornig granit
Nyckelord:
sten: finkornig granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C7, C8D4F3
Kors 2: A1B1C7, C8D1, D4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 39′ 44.2″17° 26′ 48.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66169591592528
SWEREF99TM
xy
6616341637842
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6378426616341
GeoHash
u6s7mj0mfy
GeoDNA
eaagctaggccgcagaggatac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bälsunda
Socken:
Hjälsta socken
Härad:
Lagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: