Runinskrifter.net

Vg 127

Även känd som B 983, L 1390.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B4C10D1E1, E6, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 11′ 31.7″13° 8′ 53.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64551341343754
SWEREF99TM
xy
6451598391140
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3911406451598
GeoHash
u63751w3b3
GeoDNA
eaagcggcgcattggccggtaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Larvs hed
Socken:
Larvs socken
Härad:
Laske härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Larvs sn. Runsten på Larvs hed. Se L. Linnarsons bok "Bygd och gård" del II sid 33. – Hast, Erland; 1949-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Granqvist, Albert; 1981-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Vg127 Larvs Hed"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1995-05-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: