Runinskrifter.net

Vg 257

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B2C6, C7, C11D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 3′ 4.4″12° 49′ 47.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64402291324349
SWEREF99TM
xy
6436470371925
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3719256436470
GeoHash
u6345zykz4
GeoDNA
eaagcggcgagttccccaattc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 2′ 46.6″12° 49′ 18.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64397001323850
SWEREF99TM
xy
6435936371433
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3714336435936
GeoHash
u6345z0859
GeoDNA
eaagcggcgagttccaggtggt

Lokalisering:

Placering:
Nu i Tumbergs hembygdsmuseum.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Tumbergs kyrkoruin
Socken:
Tumbergs socken
Härad:
Kullings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Tumberg. Runstensfragment. – Wille Ängermark; 1966-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Tumberg. Runstensfragment. – Wille Ängermark; 1966-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Tumberg. Runstensfragment. – Wille Ängermark; 1966-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Tumberg. Runstensfragment. – Wille Ängermark; 1966-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Kyrkoruinen. Runsignum Vg 257"@sv – Lagergren, Nils"@sv; Lagergren, Nils"@sv; 2022-03-07"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: