Runinskrifter.net

Vg 181

Även känd som B 956, L 1402, L 1405.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grovkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, grovkornig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C10D4E6F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 1′ 1.6″13° 33′ 21.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64347721367067
SWEREF99TM
xy
6431527414682
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4146826431527
GeoHash
u63dh3xn4h
GeoDNA
eaagcggctatgggtcctaagt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Frugården
Socken:
Norra Åsarps socken
Härad:
Redvägs härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Olsbrostenen. –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
N. Åsarps sn. Olsbrostenen. – Karlsson, Harald "Hå-Kå";
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Olsbrostenen. –
PD
URI | Kringla | Källa
Olsbrostenen. –
PD
URI | Kringla | Källa
Olsbrostenen. –
PD
URI | Kringla | Källa
N. Åsarps sn. Olsbrostenen. – Karlsson, Harald "Hå-Kå";
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Olsbrostenen. – Falbygdens museum; 1986-06-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Olsbrostenen. – Falbygdens museum; 1986-06-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Olsbrostenen. – Falbygdens museum; 1986-06-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Olsbrostenen. – Falbygdens museum; 1986-06-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Olsbrostenen. – Falbygdens museum; 1986-06-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Olsbrostenen. – Falbygdens museum; 1986-06-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Vg181 Frugården, Olsbro"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1986-08-01"@sv

URI
Åhlin, Christer; 1989-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Norra Åsarps socken. Runsten å Frugården. Olsbrostenen. – AB Flygtrafik; 1998-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Olsbrostenen. – Falbygdens museum; 2000-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: