Runinskrifter.net

U 741 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): KB.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C4, C10D1F3G2, G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 28.4″17° 8′ 1.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66086501575050
SWEREF99TM
xy
6607823620471
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6204716607823
GeoHash
u6s5jbk2p0
GeoDNA
eaagctaggacgttttgagttt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hemsta
Socken:
Boglösa socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: