Runinskrifter.net

U 1022

Även känd som B 509, L 226.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus granitgnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, granit, ljus granitgnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C8D1E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 57′ 45.1″17° 41′ 51.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66507761605707
SWEREF99TM
xy
6650307650605
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6506056650307
GeoHash
u6st4eyfyx
GeoDNA
eaagctagcgatgtaccatctc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Storvreta
Socken:
Ärentuna socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U1022 Storvreta"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2021-05-02"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: