Runinskrifter.net

U 646

Även känd som B 336, L 43.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Brungrå gnejs
Nyckelord:
sten: brungrå gnejs, gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C1D1E3, E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 51.2″17° 30′ 35.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66098411596267
SWEREF99TM
xy
6609271641666
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6416666609271
GeoHash
u6s7n3qkbr
GeoDNA
eaagctaggcctggtctaatga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Yttergrans by
Socken:
Yttergrans socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: