Runinskrifter.net

U 187 †

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Även känd som L 1626, B 232, L 595.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 33′ 47.0″18° 16′ 0.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66073371639146
SWEREF99TM
xy
6607288684562
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3455706605927
GeoHash
u6sfzej7ys
GeoDNA
eaagctagtctcctacgtgccc

Lokalisering:

Placering:
Gillberga vikäng
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gillberga
Socken:
Össeby-Garns socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, endast ett enkelt kors.

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: