Runinskrifter.net

U 585 †

Även känd som B 247, L 624.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3?C9, C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 54′ 29.8″18° 42′ 15.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66467731662180
SWEREF99TM
xy
6646993707110
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3716076643424
GeoHash
u6tkc9gznd
GeoDNA
eaagctatatgactgaccccct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Igelsta
Socken:
Söderby-Karls socken
Härad:
Lyhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Igelsta. U 585."@sv – Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan, Rhezelius, Jonas, Okänd, Bureus, Johannes"@sv; Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan, Rhezelius, Jonas, Okänd, Bureus, Johannes"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: