Runinskrifter.net

U 660

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå och vit granit
Nyckelord:
sten: granit, grå och vit granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C8, C9D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 56.8″17° 37′ 20.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66120391602565
SWEREF99TM
xy
6611545647935
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6479356611545
GeoHash
u6se1h8pnk
GeoDNA
eaagctagtaagtaggagaact

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 23.1″17° 36′ 33.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66128301601801
SWEREF99TM
xy
6612326647162
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6471626612326
GeoHash
u6se0wn9ef
GeoDNA
eaagctagtaaggcattgtgac

Lokalisering:

Placering:
I Håtuna kyrkas vapenhus.
Ursprunglig plats:
Ja; Hittades på ursprunglig plats.

Proveniens:

Plats:
Norränge
Socken:
Håtuna socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Färgrester bestående av järnoxidfärgad fältspat hittades i ca 25 runor. Lagman (1990:48) tolkar aikiR som "ØygæiRR".

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Håtuna kyrka – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Håtuna kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Håtuna kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: