Runinskrifter.net

U 349 †

Även känd som B 50, L 509.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C7D1E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 39′ 15.6″18° 8′ 45.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66172551631963
SWEREF99TM
xy
6617116677261
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3391866616372
GeoHash
u6sgkgtx8e
GeoDNA
eaagctagtccgatccatcaaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Odenslunda
Socken:
Frösunda socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Osslunda. U 349."@sv – Hadorph, Johan, Peringskiöld, Johan"@sv; Hadorph, Johan, Peringskiöld, Johan"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: