Runinskrifter.net

Korsform D1, enligt Lager

D1
966–1500
Korsform D1

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (861):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (6):