Runinskrifter.net

Vg 178

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 58′ 55.7″13° 32′ 8.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64309191365744
SWEREF99TM
xy
6427660413406
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4134066427660
GeoHash
u639u5267y
GeoDNA
eaagcggctgcaagaagagcgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kölaby kyrkogård
Socken:
Kölaby socken
Härad:
Redvägs härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten Kölaby kyrka – 2002-01-01
©
URI | Kringla | Källa
Vg178 Kölaby"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-08"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: