Runinskrifter.net

U 27

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B2D1E4F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 27.2″17° 42′ 9.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65871191607808
SWEREF99TM
xy
6586697653479
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6534796586697
GeoHash
u6s9fgf9h4
GeoDNA
eaagctagtgacatcacatgcg

Lokalisering:

Placering:
I fönstret i sakristians södra yttervägg.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hilleshögs kyrka
Socken:
Hilleshögs socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hilleshögs kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.