Runinskrifter.net

U 1110

Även känd som B 490, L 179.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C10D1F4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 0′ 47.5″17° 25′ 38.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66560201590471
SWEREF99TM
xy
6655363635311
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6353116655363
GeoHash
u6smkt445t
GeoDNA
eaagctagatcgacgatggagt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Broddbo
Socken:
Skuttunge socken
Härad:
Bälinge härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Har varit inmurad i en källare.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U1110 Broddbo"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2000-03-23"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: