Runinskrifter.net

Vg 175

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C11D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 53′ 39.6″13° 27′ 8.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64213131360468
SWEREF99TM
xy
6417997408247
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4082476417997
GeoHash
u639657dgr
GeoDNA
eaagcggctgatagaatctagc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Silarps bro
Socken:
Dalums socken
Härad:
Redvägs härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

(uppgifter saknas) –
PD
URI | Kringla | Källa
(uppgifter saknas) –
PD
URI | Kringla | Källa
(uppgifter saknas) –
PD
URI | Kringla | Källa
Vg175 Silarps bro"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-08"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: