Runinskrifter.net

Sm 36

Även känd som B 1009, L 1268.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs av olika skikt
Nyckelord:
sten: gnejs, gnejs av olika skikt

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C9D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 41′ 38.5″13° 46′ 0.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62870681375107
SWEREF99TM
xy
6284006424467
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4244676284006
GeoHash
u61f92bddu
GeoDNA
eaagcggttcgatgtgaatagc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bolmaryd
Socken:
Nöttja socken
Härad:
Sunnerbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Bolmaryd. Runsignum Sm 36"@sv – Vistrand, P G, Faith-Ell, Harald"@sv; Vistrand, P G, Faith-Ell, Harald"@sv; 1880-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: