Runinskrifter.net

M 15

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
62° 26′ 52.5″17° 21′ 8.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
69271761579884
SWEREF99TM
xy
6926289621383
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6213836926289
GeoHash
u7h76b79mt
GeoDNA
eaagccgggcatattgtctgcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sköns kyrka
Socken:
Sköns socken
Härad:
Medelpads östra domsagas tingslag
Landskap:
Medelpad
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Skön 70:1"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1999-06-30"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: