Runinskrifter.net

U 94

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 27′ 59.4″17° 55′ 7.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65959071619824
SWEREF99TM
xy
6595628665384
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6653846595628
GeoHash
u6sdrc816t
GeoDNA
eaagctagtattcttaagggat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sollentuna kyrka
Socken:
Sollentuna socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten – 1939-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten. – 1939-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: