Runinskrifter.net

U 639 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4?D1F2?

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 19.9″17° 29′ 12.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66069811595034
SWEREF99TM
xy
6606397640468
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6404686606397
GeoHash
u6s6vuv3ju
GeoDNA
eaagctaggctaccttacgtcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skörby
Socken:
Kalmar socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: