Runinskrifter.net

Vg 184

Även känd som B 974, L 1401.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A7B2C10D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 3′ 11.3″13° 35′ 20.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64387211369152
SWEREF99TM
xy
6435498416718
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4167186435498
GeoHash
u63dm0r0h7
GeoDNA
eaagcggctatgcggttcggtg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 17′ 6.0″13° 29′ 25.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64647311364228
SWEREF99TM
xy
6461433411486
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4114866461433
GeoHash
u63edfrqy2
GeoDNA
eaagcggctaacgtcttcactc

Lokalisering:

Placering:
Vid Dagsnäs, Bjärka sn.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Smula kyrkogård
Socken:
Smula socken
Härad:
Redvägs härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

(uppgifter saknas) – Karlsson, Harald "Hå-Kå"; Carlmark, J P, Faith-Ell, Harald, Friesen, Otto von, Tham, Pehr, Säve, Per Arvid, Christofersson, Ulf"@sv; 1982-07-10
PD
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: