Runinskrifter.net

Gs 9

Även känd som B 1096, L 1054.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd gävlesandsten
Nyckelord:
sten: röd gävlesandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C1D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 31′ 20.0″16° 44′ 25.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67119921551357
SWEREF99TM
xy
6710836595528
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5955286710836
GeoHash
u6gbkctzsc
GeoDNA
eaagcgcctttgattcatccca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Årsunda kyrka
Socken:
Årsunda socken
Härad:
Gästriklands östra tingslag
Landskap:
Gästrikland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1000-talet

Vikingatid; 1066–1099

Övriga anmärkningar:

Sigurd Favnesbane syns längst upp.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Årsunda kyrka. Runsignum Gs 9"@sv – Wickberg, E, Christofersson, Ulf, Söderholm, N L, Janson, Sverker, Claesson, Claes"@sv; Wickberg, E, Christofersson, Ulf, Söderholm, N L, Janson, Sverker, Claesson, Claes"@sv; 2022-02-02"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: