Runinskrifter.net

U 573

Även känd som L 612.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusröd granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusröd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1?B1C10D1E3?, E7F4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 46′ 58.2″18° 33′ 12.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66324431654332
SWEREF99TM
xy
6632572699438
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3626656629759
GeoHash
u6thn5nhnv
GeoDNA
eaagctatagttggactgagtt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Kragsta
Socken:
Lohärads socken
Härad:
Lyhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: