Runinskrifter.net

M 3

Även känd som B 1105, L 1074.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusgrå gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, granit, ljusgrå gnejsgranit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
62° 16′ 14.9″17° 24′ 38.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
69075151583384
SWEREF99TM
xy
6906679625127
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6251276906679
GeoHash
u7h6k0n1sw
GeoDNA
eaagccgggctgaggttgggca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Berga
Socken:
Njurunda socken
Härad:
Medelpads östra domsagas tingslag
Landskap:
Medelpad
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Hellbom tolkar runföljden kiskik som namnet Giskingr.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstenen i Berga by, Njurunda. – Assarsson, Curt; 1945-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Runsten i Njurunda. – Lindgren, Paul; 1953-05-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Njurundareportage. Man vid runsten, lador och uthus, – Lindgren, Paul; 1954-07-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Runstenen i Berga, Njurunda. – Assarsson, Curt; 1955-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Njurunda 173:1"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1999-06-29"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: