Runinskrifter.net

Hs 21

Även känd som L 1071.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sedimentgnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, sediment, sedimentgnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 58′ 26.7″17° 15′ 32.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
68742651576240
SWEREF99TM
xy
6873353618399
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6183996873353
GeoHash
u7h28dp91u
GeoDNA
eaagccgggtgagtattttgag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Jättendals kyrka
Socken:
Jättendals socken
Härad:
Norra Hälsinglands domsagas tingslag
Landskap:
Hälsingland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hs21 Jättendal"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2021-01-12"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: