Runinskrifter.net

U 457

Även känd som B 327, L 16.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå kornig stenart
Nyckelord:
sten: grå kornig stenart, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D1E2, E9F4?

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 40′ 55.3″17° 42′ 32.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66195541607248
SWEREF99TM
xy
6619114652526
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6525266619114
GeoHash
u6sedbz352
GeoDNA
eaagctagtaacgtttccgtat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skråmsta
Socken:
Haga socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Övriga anmärkningar:

U 457-U 459 härrör från samma ätt.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: