Runinskrifter.net

DR 290

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Även känd som DK Sk36, L 1426, Sk 36.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 29′ 18.1″13° 45′ 41.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61528661370817
SWEREF99TM
xy
6149835421746
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4217466149835
GeoHash
u3cg9jkg5s
GeoDNA
eaagtaactcaatagcgatcat

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 29′ 31.8″13° 45′ 55.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61532831371078
SWEREF99TM
xy
6150255422002
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4220026150255
GeoHash
u3cg9np9r4
GeoDNA
eaagtaactcaataattttgct

Lokalisering:

Placering:
I slottet Krageholms trädgård.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sövestad 1, Krageholm
Socken:
Sövestads socken
Härad:
Herrestads härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

1000-talet

Vikingatid; 1000–1099

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental. Bild av mansfigur med kors.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sövestad 1 och Sövestad 2, Krageholm. Runsignum DR 291, DR 290"@sv – Sörling, Olof, Mannerstråhle, Carl-Filip"@sv; Sörling, Olof, Mannerstråhle, Carl-Filip"@sv; 1904-01-01"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: