Runinskrifter.net

Sm 29

Även känd som L 1262.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rosaaktiv finkornig gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, rosaaktiv finkornig gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 56′ 58.2″13° 58′ 45.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63151451388897
SWEREF99TM
xy
6312229437918
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4379186312229
GeoHash
u61gyp76zw
GeoDNA
eaagcggttcccaaaatcgctc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 56′ 59.2″13° 58′ 45.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63151751388897
SWEREF99TM
xy
6312259437918
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4379186312259
GeoHash
u61gyp7kx0
GeoDNA
eaagcggttcccaaaatcattc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej; 30m söder om nuvarande plats.

Proveniens:

Plats:
Ingelstad
Socken:
Vittaryds socken (tidigare: Berga socken)
Härad:
Sunnerbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ingelstad. Runsignum Sm 29"@sv – Vistrand, P, Faith-Ell, Harald, Blomgren, G, Du Rietz, Harald"@sv; Vistrand, P, Faith-Ell, Harald, Blomgren, G, Du Rietz, Harald"@sv; 2022-03-02"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: