Runinskrifter.net

U 1162

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödgrå grovkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå grovkornig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 35.8″16° 54′ 16.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66383501561602
SWEREF99TM
xy
6637348606668
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6066686637348
GeoHash
u6sh89jmx2
GeoDNA
eaagctagaggagtgcgtatcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Buska
Socken:
Altuna socken
Härad:
Simtuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Resning av runstenen vid Buska, Bengtsbo, Altuna socken, Uppland 1924 – Alinder, John; 1924-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Folksamling vid resningen av runstenen vid Buska, Bengtsbo, Altuna socken, Uppland 1924 – Alinder, John; 1924-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Resning av runstenen vid Buska, Bengtsbo, Altuna socken, Uppland 1924 – Alinder, John; 1924-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Folksamling vid resningen av runstenen vid Buska, Bengtsbo, Altuna socken, Uppland 1924 – Alinder, John; 1924-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
"Runsten i Bengtsbo hagen, Altuna, nyupprest på hösten 1924", Altuna socken, Uppland 1926 – Alinder, John; 1926-06-28
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: