Runinskrifter.net

U 385

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1?D1F4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 6.1″17° 43′ 15.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66124811608127
SWEREF99TM
xy
6612054653490
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6534906612054
GeoHash
u6se5m0n46
GeoDNA
eaagctagtaattataggaagt

Lokalisering:

Placering:
Sitter i en mur i väster delen av ruinen.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
S:t Olovs ruin
Socken:
Sigtuna
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

S:t Olofs ruin – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Planritning från inventeringsbok (2)"@sv – 2019-03-05"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: