Runinskrifter.net

Sm 42

Även känd som L 1264.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödaktig medelkornig gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, rödaktig medelkornig gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C9D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 51′ 6.4″14° 9′ 40.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63039831399696
SWEREF99TM
xy
6301201448842
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4488426301201
GeoHash
u6456jxces
GeoDNA
eaagcgtggaataagcctttac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Tuna
Socken:
Ryssby socken
Härad:
Sunnerbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Inskriften går i två raka rader på stenens ena smalsida.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Tuna. Runsignum Sm 42"@sv – Faith-Ell, Harald"@sv; Faith-Ell, Harald"@sv; 1930-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: