Runinskrifter.net

DR 283

Även känd som DK Sk55, L 1430, Sk 55.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 28′ 20.0″13° 43′ 32.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61511381368488
SWEREF99TM
xy
6148081419438
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4194386148081
GeoHash
u3cg866ths
GeoDNA
eaagtaactcaaggcgtacgcg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 42′ 16.4″13° 11′ 45.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61781241335983
SWEREF99TM
xy
6174673386641
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3866416174673
GeoHash
u3ckuk9n9c
GeoDNA
eaagtaacattaaatgataaga

Lokalisering:

Placering:
Lunds historiska museum (18567c).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hunnestad 2
Socken:
Skårby socken
Härad:
Ljunits härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Efter-Jelling

Vikingatid; 1000–1050

Övriga anmärkningar:

Kors.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

fotografi, friluftsmuseum, runsten –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, runsten, friluftsmuseum –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, blomma, friluftsmuseum, gräsmatta, gång, runsten, byggnad, staket, bänk, hus, träd, exteriör, skylt –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, stadsbebyggelse, byggnad, staket, runsten, snö, friluftsmuseum, vinter –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, byggnad, skylt, träd, gång, gräsmatta, blomma, exteriör, runsten, hus, friluftsmuseum, bänk, staket –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, runsten, friluftsmuseum, interiör –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, exteriör, bänk, hus, staket, gräsmatta, träd, gång, skylt, byggnad, friluftsmuseum, runsten –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, staket, runsten, friluftsmuseum, stadsbebyggelse, gång, gräsmatta –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, staket, runsten, byggnad, gräsmatta, hus, buske, gång, parkbänk, stadsbebyggelse, träd, skylt –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, friluftsmuseum, runsten –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, runsten, friluftsmuseum –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, friluftsmuseum, gräsmatta, runsten, staket, gång, stadsbebyggelse –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, friluftsmuseum, bänk, gång, runsten, exteriör, gräsmatta, skylt, byggnad, hus, staket, träd –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, friluftsmuseum, runsten –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, friluftsmuseum, runsten, stadsbebyggelse, snö, staket, vinter, byggnad –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
bildtryck, Runstenarne i Lunds gamla botaniska trädgård"@sv – 2016-11-28
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hunnestad 4. Runsignum DR 285"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2022-02-23"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: