Runinskrifter.net

Vg 90

Även känd som B 944, L 1353, L 1354.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Vit sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten, vit sandsten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2?B1D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 14′ 34.6″13° 36′ 4.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64598281370572
SWEREF99TM
xy
6456609417885
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4178856456609
GeoHash
u63emdb1sj
GeoDNA
eaagcggctacgctagaaggca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Torestorp
Socken:
Håkantorps socken
Härad:
Gudhems härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

"Runehall", runsten vid Stommen i Håkantorp. –
PD
URI | Kringla | Källa

CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
1935-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
"Runehall", runsten vid Stommen i Håkantorp. – 1951-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Hagberg, Ulf-Erik; 1982-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Vg90 Håkantorp"@sv – Kennerstedt, Lars, Werner, Hilder"@sv; Kennerstedt, Lars, Werner, Hilder"@sv; 2021-05-12"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: