Runinskrifter.net

U 225

Även känd som B 52, B 53, B 55, L 449.

Förhållanden:

Parsten till U 226.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 57.1″18° 3′ 12.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66016561627276
SWEREF99TM
xy
6601465672764
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3332966601191
GeoHash
u6sfdfd1nc
GeoDNA
eaagctagtcgcgtcgcgggct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bällsta
Socken:
Vallentuna socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Under B 55 beskrivs även U 226.

Utgör ett monument tillsammans med U 226.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U225 Bällsta (Arkels tingstad)"@sv – Nilsson, Pål-Nils"@sv; Nilsson, Pål-Nils"@sv; 2021-04-28"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: