Runinskrifter.net

Korsform B1, enligt Lager

B1
966–1500
Korsform B1

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (662):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (16):