Runinskrifter.net

U 345 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1C9, C10F2G5

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 57.6″18° 4′ 52.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66110051628527
SWEREF99TM
xy
6610826673902
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3352736610412
GeoHash
u6sg53wrm1
GeoDNA
eaagctagtcattgtccgaccg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Yttergärde
Socken:
Orkesta socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: