Runinskrifter.net

U 1066

Även känd som B 493, L 163.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråröd granit
Nyckelord:
sten: granit, gråröd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A8B1F1

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 55′ 24.8″17° 29′ 46.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66461321594572
SWEREF99TM
xy
6645529639531
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6395316645529
GeoHash
u6skyhu248
GeoDNA
eaagctagattcaagtaagtgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Åkerby kyrka
Socken:
Åkerby socken
Härad:
Bälinge härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstenar vid Åkerby kyrka, Åkerby socken, Uppland 2007 – Dellbeck, Johan; 2007-09-11
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Riksantikvarieämbetets informationsskylt vid runstenarna intill Åkerby kyrka, Åkerby socken, Uppland 2007. – Dellbeck, Johan; 2007-09-11
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: