Runinskrifter.net

DR 281

Även känd som DK Sk53, L 1423, Sk 53.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A8B1F1
Kors 2: A8B1C6F1

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 29′ 12.2″13° 42′ 48.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61527741367780
SWEREF99TM
xy
6149708418712
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4187126149708
GeoHash
u3cg8j1ctf
GeoDNA
eaagtaactcaagagagtttca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skårby 2, Skårby kyrka
Socken:
Skårby socken
Härad:
Ljunits härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Efter-Jelling

Vikingatid; 1000–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Skårby 2, Skårby kyrka. Runsignum DR 281"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2022-02-23"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: