Runinskrifter.net

U 1021

Även känd som B 471, L 223, L 227.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A9B1C7F1

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 56′ 58.5″17° 36′ 35.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66492001600850
SWEREF99TM
xy
6648672645769
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6457696648672
GeoHash
u6st09rpey
GeoDNA
eaagctagcgaggtgctcaaac

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 56′ 53.9″17° 36′ 28.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66490521600745
SWEREF99TM
xy
6648523645666
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6456666648523
GeoHash
u6st09m8n7
GeoDNA
eaagctagcgaggtgcgctgtt

Lokalisering:

Placering:
Vid Rosta kvarn, Bälinge sn.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Nederbacka (Rosta bro)
Socken:
Ärentuna socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U1021 Rosta kvarn"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2009-09-16"@sv

URI
Arkeologisk förundersökning, runsten, Kolje, Ärentuna socken, Uppland 2015 – Lucas, Robin; 2015-09-18
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk förundersökning, vy från storhög, Kolje, Ärentuna socken, Uppland 2015 – Lucas, Robin; 2015-09-18
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk förundersökning, gravfält 6:1, Kolje, Ärentuna socken, Uppland 2015 – Lucas, Robin; 2015-09-18
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk förundersökning, vy över gravfält 6:1, Kolje, Ärentuna socken, Uppland 2015 – Lucas, Robin; 2015-09-18
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: