Runinskrifter.net

U 662

Även känd som B 303, L 1, L 4.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 53.4″17° 39′ 26.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66119871604551
SWEREF99TM
xy
6611517649921
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6499216611517
GeoHash
u6se1u9c91
GeoDNA
eaagctagtaagtctgatttaa

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 24.2″17° 39′ 6.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66129321604200
SWEREF99TM
xy
6612457649559
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6495596612457
GeoHash
u6se1wje7n
GeoDNA
eaagctagtaagtcatgttaat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Signildsberg
Socken:
Håtuna socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Signildsberg. U 663, U 662."@sv – Dybeck, Richard, Anderson, Iwar, Olson, Gillis"@sv; Dybeck, Richard, Anderson, Iwar, Olson, Gillis"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: