Runinskrifter.net

U Fv1972;271

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C8E3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 34.6″17° 38′ 10.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66392191602602
SWEREF99TM
xy
6638716647642
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6476426638716
GeoHash
u6ss9347e4
GeoDNA
eaagctagcggatgtatggcac

Lokalisering:

Placering:
Vid franciskanerklostret, (vid Dag Hammarskjöldsbiblioteket).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Uppsala, kv. Torget
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Arkeologisk undersökning av Franciskanklostret, kvarteret Torget, Uppsala 1971 - 1972. Runsten F35, detalj. Lodfoto – Eriksson, Håkan; 1971-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk undersökning av Franciskanklostret, kvarteret Torget, Uppsala 1971 - 1972. Runsten F35, detalj. Från öster – Eriksson, Håkan; 1971-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk undersökning av Franciskanklostret, kvarteret Torget, Uppsala 1971 - 1972. Runsten F35, detalj. Lodfoto – Eriksson, Håkan; 1971-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk undersökning av Franciskanklostret, kvarteret Torget, Uppsala 1971 - 1972. Runsten F35, detalj. Lodfoto – Eriksson, Håkan; 1971-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk undersökning av Franciskanklostret, kvarteret Torget, Uppsala 1971 - 1972. Runsten F35, detalj. Lodfoto – Eriksson, Håkan; 1971-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk undersökning av Franciskanklostret, kvarteret Torget, Uppsala 1971 - 1972. Runsten F35, detalj. Lodfoto – Eriksson, Håkan; 1971-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk undersökning av Franciskanklostret, kvarteret Torget, Uppsala 1971 - 1972. Södra väggen, runsten F35 i pelare, från nordost – Jonasson, B-Å; 1971-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: