Runinskrifter.net

DR 279

Även känd som DK Sk51, L 1431, Sk 51.

Objektuppgifter:

Föremål:
5 fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1?F1?

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 26′ 34.2″13° 38′ 14.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61480361362807
SWEREF99TM
xy
6144915413797
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4137976144915
GeoHash
u3ceqm43us
GeoDNA
eaagtaactactaatatggtca

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 26′ 28.4″13° 38′ 7.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61478611362680
SWEREF99TM
xy
6144739413672
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4136726144739
GeoHash
u3ceqkbbxb
GeoDNA
eaagtaactactaatgaatttc

Lokalisering:

Placering:
Vid Sjörups kyrka, ett fragment kvar i bron över ån i Skivarp.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sjörup, Sjörups gamla kyrka
Socken:
Sjörups socken
Härad:
Ljunits härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Efter-Jelling

Vikingatid; 1000–1050

Övriga anmärkningar:

Delen i bron sitter inmurad så att alla runor kan läsas.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sjörup 3:2"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: