Runinskrifter.net

U 56

Även känd som B 149, L 371.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D4E9F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 20′ 50.3″17° 56′ 46.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65826851621811
SWEREF99TM
xy
6582434667531
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6675316582434
GeoHash
u6sc87u5hj
GeoDNA
eaagctagttaaggccaagacg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 20′ 47.0″17° 57′ 7.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65825911622136
SWEREF99TM
xy
6582344667857
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6678576582344
GeoHash
u6sc8e8jxy
GeoDNA
eaagctagttaagtaaagagcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Glia, Bromma församling
Socken:
Stockholm
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Under B 149 beskrivs även U 70.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Glia. U 56."@sv – Hadorph, Johan, Brate, Erik, Leitz, Johan, Wessén, Elias, Faith-Ell, Harald, Engman, B"@sv; Hadorph, Johan, Brate, Erik, Leitz, Johan, Wessén, Elias, Faith-Ell, Harald, Engman, B"@sv; 2024-01-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: