Runinskrifter.net

Vs 16

Även känd som Liljegren 771.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit med gulaktigt ytskikt
Nyckelord:
sten: granit, granit med gulaktigt ytskikt

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6D4F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 40′ 39.8″16° 43′ 52.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66178991552170
SWEREF99TM
xy
6616791597488
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5974886616791
GeoHash
u6egkxzpz5
GeoDNA
eaagcgcttccgacacccaacc

Lokalisering:

Placering:
Inmurad i sakristians östra vägg.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Tortuna kyrka
Socken:
Tortuna socken
Härad:
Yttertjurbo härad
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: