Runinskrifter.net

U 1014

Även känd som B 515, L 218.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus kvartsrik granit
Nyckelord:
sten: granit, kvarts, ljus kvartsrik granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr5.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A8B1C6, C9F1

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 57′ 17.0″17° 36′ 21.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66497641600608
SWEREF99TM
xy
6649233645520
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6455206649233
GeoHash
u6st0dkjt2
GeoDNA
eaagctagcgaggtatgaagca

Lokalisering:

Placering:
På kyrkvallen 60m söder om kyrkogårdsmuren.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Ärentuna kyrka
Socken:
Ärentuna socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1100–1130

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vy mot Ärentuna prästgård, Ärentuna socken, Uppland 1976, med runstenar i förgrunden – 1976-07-30
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Vy mot Ärentuna prästgård, Ärentuna socken, Uppland 1976, med runstenar i förgrunden – 1976-07-30
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U1015 Ärentuna – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2008-05-21
CC BY
URI | Kringla | Källa
U1015 Ärentuna – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2008-05-21
CC BY
URI | Kringla | Källa
U1015 Ärentuna – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2008-05-21
CC BY
URI | Kringla | Källa
U1014-1015 Ärentuna – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2008-05-21
CC BY
URI | Kringla | Källa
U1015 Ärentuna – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2008-05-21
CC BY
URI | Kringla | Källa
U1014-1015 Ärentuna – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2008-05-21
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: