Runinskrifter.net

Korsform A1, enligt Lager

A1
966–1500
Korsform A1

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (507):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (21):