Runinskrifter.net

Vs 31

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2?C1D6F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 10′ 21.0″16° 35′ 27.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66729201543627
SWEREF99TM
xy
6671686588278
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5882786671686
GeoHash
u6ey3d160n
GeoDNA
eaagcgctccggctaggtgcgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Österbännbäck
Socken:
Möklinta socken
Härad:
Övertjurbo härad
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: